Title Image

營隊介紹

Camps

2020 加拿大牧場STEM英語親子營

2020 加拿大原野牧場英語成長營

2020 印地安慶典與環保志工營

2020 加拿大原野牧場英語學習營

2019 加拿大原野牧場英語學習營

2019 加拿大原野牧場英語成長營

2018 加拿大原野牧場雙語親子營

2018 加拿大原野牧場英語成長營